Julkaisutiedot

Yritys:

Dog Trail Oy
Toimitusjohtajat: Ninni Stenhäll
Kaupparekisteri / Veronumero:

Toimipaikka
Kehä IV Center
Högberginhaara 5
04360 Tuusula
Finland
Tel: (00358)40 727 94 88
Fax:
E-Mail: info@koiraurheilu.fi

 

Online-tarjonnan sisältö

Laatija ei anna minkäänlaista takuuta käyttöön asetettujen tietojen ajankohtaisuudesta, oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai laadusta. Laatija ei vastaa aineellisista tai ideaalisista vahingoista, jotka johtuvat tarjottujen tietojen käytöstä tai käyttämättä jättämisestä tai virheellisten ja epätäydellisten tietojen käytöstä, mikäli laatijan ei voida osoittaa toimineen todistettavasti tahallisesti tai äärimmäisen huolimattomasti. Kaikki tarjottava tieto on ilmoitettu vapaasti ja sitoumuksetta. Laatija pidättää itsellään ehdottoman oikeuden muuttaa, täydentää, poistaa sivujen osia tai koko tarjontaa tai lopettaa julkaisu määräajaksi tai lopullisesti ilmoittamatta siitä mitenkään erityisesti sitä ennen.

Viitteet ja linkit

Mikäli suoraan tai epäsuoraan viitataan viitteisiin ("linkkeihin") jotka sijaitsevat laatijan vastuualueen ulkopuolella, laatija on vastuussa vain silloin, jos sisältö on hänen tiedossaan ja hänelle olisi teknisesti mahdollista ja odotettavaa estää käyttö, jos sisältö on lainvastaista. Tämän ylittävistä sisällöistä ja erityisesti vahingoista, jotka syntyvät tämänkaltaisten tarjottujen tietojen käytöstä tai käyttämättä jättämisestä, vastaa yksinomaan viitteessä mainitun sivun sisällön tarjoaja, ei se, joka ainoastaan viittaa kulloiseenkin julkaisuun linkkien avulla.

Riitojen ratkaiseminen

EU-komission foorumi riitojen ratkaisemiseen verkossa: www.ec.europa.eu/consumers/odr
Interquell GmbH ei ole valmis osallistumaan riitojenratkaisumenettelyyn kuluttajariitojen sovittelijan luona eikä sillä ole siihen myöskään velvollisuutta.

Tekijänoikeus

Laatija pyrkii noudattamaan kaikissa julkaisuissa käytettyjen grafiikkojen, äänidokumenttien, videojaksojen ja tekstien tekijänoikeuksia, käyttämään omia laatimiaan grafiikkoja, äänidokumentteja, videojaksoja ja tekstejä tai lisenssivapaita grafiikkoja, äänidokumentteja, videojaksoja ja tekstejä. Julkaistujen, laatijan itsensä laatimien kohteiden tekijänoikeus säilyy yksinomaan sivujen laatijalla. Tällaisten grafiikkojen, äänidokumenttien, videojaksojen ja tekstien monistaminen tai käyttäminen muissa sähköisissä tai painetuissa julkaisuissa on kiellettyä ilman laatijan nimenomaista kirjallista lupaa.

Vastuurajoituksen oikeuskelpoisuus

Tätä vastuurajoitusta on pidettävä osana sitä Internet-tarjontaa, josta käsin tälle sivulle on viitattu. Sikäli mikäli osat tai yksittäiset tämän tekstin muotoilut eivät vastaa, enää vastaa tai vastaa täysin voimassa olevaa lainsäädäntöä, jäävät dokumentin muut osat sisällöltään ja voimassaololtaan voimaan.

Print page  
Haku